Itt van a Telc itt van újra

 

TELC vizsga lesz nyelviskolánkban

2019. október 19.-én, angol és német alap-, és középfokon ( B1,B2)

2019. november 23.-án pedig angol és német  közép-, és felsőfokon (B2, C1)


A nyelvvizsgára  online lehet jelentkezni 

TELC jelentkezés

 

A TELC (The European Language Certificates) a telc GmbH (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer. A TELC nyelvvizsga magas presztízsű, Európa szerte komoly esélynövelő a tanulmányok és a munkaerő-piaci elhelyezkedés során. A Zounok-Nyelviskolában mind a három államilag elismert vizsgaszinten (B1 - alapfok, B2 - középfok, C1 - felsőfok), angol és német nyelven lehet TELC egynyelvű nyelvvizsgát tenni.

 

  Miért ajánljuk a TELC nyelvvizsgát?

MERT:

-felvételihez, diplomakiadáshoz, munkavállaláshoz államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt ad,

-a nemzetközi bizonyítvány az Európai Unió tagországaiban elismert továbbtanulás és munkavállalás céljából,

- a vizsga egynyelvű, nincs fordítás,

- vizsgázóbarát nyelvvizsgarendszer, emiatt is kedvelt a fiatalok körében,

- a vizsga egynapos, mindig szombaton van, délelőtt az írásbeli, délután a szóbeli feladatok,

- a gyakorlatias tudást, életszerű megoldásokat helyezi előtérbe,

-a feladatok a hétköznapi életben, köznapi társalgásban előforduló témákból kerülnek ki, pld: munka, tanulás, szabadidő, utazás, hobbi, család, nincsenek elvont, nehezen érthető szövegek,

- megfelelő tananyag áll rendelkezésre a felkészüléshez, kiszámítható típusfeladatok vannak a vizsgán, amiket jól be lehet gyakorolni,

- az olvasásértésre elegendő mennyiségű időt kap a vizsgázó,

-a hallásértés feladatok hétköznapi témájúak,

-mindegyik szóbeli feladatra fel lehet készülni előzetesen,

- a szóbeli előtt a vizsgáztató részletesen elmagyarázza a célnyelven, hogy mit kell tenni, és menet közben is irányít,

- a szóbeli párbeszédes forma két vizsgázó között -kapcsolatfelvétel, témakifejtés - mindegyik hétköznapi szituációs gyakorlat, nincs az a stressz, hogy a vizsgáztatóval kell kommunikálni.

 

A sikeres vizsgához valamennyi szinten (alap-, közép- és felsőfok) el kell érni az összpontszám legalább 60%-át, valamint nyelvi készségenként legalább 40%-ot.

 

Vizsganaptár - TELC nyelvvizsga időpontok 2019-ben (angol, német)

Vizsganap

Szint

Jelentkezési határidő

Pótjelentkezési határidő

Eredményközlés napja

AUGUSZTUS

2019.08.31. (szombat)

-

B2

C1

2019.07.29.

 2019.08.08.

2019.09.30.

OKTÓBER

2019.10.19. (szombat)

B1

B2

-

2019.09.16.

2019.09.26.

2019.11.15.

NOVEMBER

2019.11.23. (szombat)

-

B2

C1

2019.10.21.

2019.10.31.

2019.12.20.

 Az időpontok tekintetében a Vizsgaközpont a változtatás jogát fenntartja!

 

Jelentkezés a TELC nyelvvizsgára

TELC nyelvvizsgára kizárólag online lehet jelentkezni a telc nyelvvizsga honlapján (http://www.telcvizsga.hu/).

A vizsgadíjat banki átutalással lehet befizetni a jelentkezést követően kapott közleménnyel a megadott számlaszámra. Első lépésként a Vizsgaközpont honlapján kell regisztrálnod, majd ezután tudsz jelentkezni a konkrét nyelvvizsgára, ahol vizsgahelyként megjelölheted a szolnoki Zounok-Nyelviskolát.

Az online jelentkezésnél a befizetés határideje a jelentkezési határidő, pótjelentkezésnél pedig a pótjelentkezés határideje. Az átutaláskor a közlemény rovatba be kell írni a visszaigazoló e-mailben kapott azonosító számot. Az átutalást követően további teendőd nincs.

 

Telc nyelvvizsga – 2019. évi vizsgadíjak

Szint

Komplex nyelvvizsga

Írásbeli nyelvvizsga

Szóbeli nyelvvizsga

B1 (alapfok)

26.000 Ft

18.000 Ft

17.000 Ft

B2 (középfok)

32.500 Ft

22.000 Ft

21.000 Ft

C1 (felsőfok)

34.000 Ft

23.000 Ft

22.000 Ft

 

Telc nyelvvizsga - Pót- és eljárási díjak

Pótjelentkezés (a vizsgát megelőző 32-22.napig)

6.000 Ft

Halasztási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt

0 Ft

Halasztási díj a vizsgajelentkezés határideje után (a vizsgát megelőző 32-22.napig)

8.000 Ft

Lemondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt

0 Ft

Lemondási díj a vizsgajelentkezés határideje után (a vizsgát megelőző 32-22.napig)

a teljes vizsgadíj 60%-a

Igazoláskérés vizsgaeredményről

3.000 Ft

Megtekintési kérelem

0 Ft

Felülvizsgálati kérelem

0 Ft

Bizonyítvány javítása, pótlása - nemzetközi vagy állami - amennyiben a vizsgázó hibájából vagy kérésére történik a változtatás

3.000 Ft

 

 

Gyakran ismételt kérdések

Hol lesz a nyelvvizsga? /Mikor kapok tájékoztatást a helyszínt illetően?

Nyelviskolánk által szervezett Telc nyelvvizsga írásbeli és hallásértés vizsgahelyszíne a Karakter Informatikai kft. Szapáry út 6. vagy a Petőfi út 6. alatti épületeiben lesz.  A beosztás, amely tartalmazza a pontos helyszínt és időpontot a vizsgát megelőzően e-mailben fog érkezni. A szóbeli vizsgák a Zounok-Nyelviskola kft. Szapáry út 18. alatti épületében lesznek. Az írásbeli, a hallásértés vizsgák helyszíne a délutáni szóbelik helyszínétől néhány száz méterre fekszik. 

Hány éves kortól lehet nyelvvizsgát tenni?

A 182/2009. (IX.10) Kormányrendelet 3§ 1. bekezdés alapján) nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
Mennyit lehet késni a nyelvvizsgáról?
Az írásbeli és/vagy szóbeli vizsgára késve érkező vizsgázók nem tehetnek vizsgát.

Elvesztettem a nyelvvizsga-bizonyítványomat. Kaphatok-e újat?

A bizonyítvány elvesztése esetén ugyanarról a vizsgáról a vizsgázó számára nem állítható ki második bizonyítvány, a vizsgázó csak egy hivatalos igazolást, ún. másodlatot kaphat. Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról hatósági igazolást (másodlatot) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. A másodlat egyenértékű az eredeti bizonyítvánnyal.

Mi a teendőjük és milyen könnyítést vehetnek igénybe a vizsgán a speciális igényű vagy fogyatékkal élő vizsgázók?

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a 137/2008. R. 8. § (2) f) bekezdésében foglaltak értelmében a vizsgahelyek legjobb tudásuk szerint biztosítanak egyenlő esélyeket, megfelelő körülményeket a fogyatékkal élő vizsgázók számára. A vizsgahely a sajátos igényekről és a speciális vizsgáztatás körülményeiről minden esetben a Vizsgaközponttal kell egyeztetni a megfelelő kérelem benyújtását követően. Részletes tájékoztatás a Vizsgaszabályzatban.

Kaphatok-e nyelvvizsgabizonyítványt egy alacsonyabb nyelvvizsgáról?
Nem. A vizsgázó csak arról a nyelvvizsgáról kap nyelvvizsgabizonyítványt, amelyikre jelentkezett, és amit sikeresen teljesített.

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, de csak az írásbeli vagy a szóbeli vizsga sikerült, kaphatok-e részvizsga-bizonyítványt?

Igen, a sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsgáról a Vizsgaközpont külön bizonyítványt állíttat ki. Sikeres részvizsga esetén (angol, német B1, B2, C1 írásbeli vagy szóbeli részvizsga) a vizsgázó részvizsga-bizonyítványt és nemzetközi részvizsga-bizonyítványt kap.

Mi a teendőm, ha csak részvizsgám van, de komplex nyelvvizsga-bizonyítványra van szükségem?

A sikeres vizsgarészt nem kell megismételni, csak a hiányzó részvizsgát kell letenni, a vizsgadíjat is csak arra a részvizsgára kell befizetni. A részvizsga-bizonyítványok együtt a komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűek. Szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvány összevonásáról itt (https://nyak.oh.gov.hu/doc/abc/default.asp) olvashat.

Mikor kapom meg a nyelvvizsga-bizonyítványt?

A vizsgázók a sikeres vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül kapják meg a vizsgabizonyítványt. A vizsgázó a magyar állami nyelvvizsga-bizonyítvány mellett megkapja a nemzetközileg elfogadott telc GmbH által kiadott nyelvvizsga-oklevelet, /telc certificate/ iis.

Hogyan kapom meg a nyelvvizsga-bizonyítványt?

Minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni a nyelvvizsga-bizonyítványát, ahol a jelentkezését leadta. A nyelvvizsga-bizonyítványokat az illetékes vizsgahelyen ügyfélszolgálati időben személyesen vehetik át a vizsgázók érvényes személyazonosító igazolvány felmutatásával. A vizsgaeredményről telefonon nem lehet felvilágosítást kapni.

Mit kell tennem, ha nem tudom személyesen átvenni a nyelvvizsga-bizonyítványt?

Két tanúval hitelesített meghatalmazással a vizsgázó helyett annak megbízottja is átveheti a nyelvvizsga-bizonyítványt.
Visszakapom-e a vizsgadíjat, ha lemondom a vizsgát?

Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult. (A vizsgadíj 40%-a.)

Mit tegyek, ha a jelentkezésemet már leadtam, de mégsem tudok a vizsgán részt venni?

Vizsgahalasztársra nincs lehetőség, viszont a vizsga visszavonható két módon: 1.) a vizsga előtti 32. napig a vizsgadíj teljes összegének visszatérítésével, vagy 2.) a vizsgát megelőző 32. után és a 22. nappal bezárólag részleges (vizsgadíj 40%-a) díjvisszatérítéssel.

Mit tegyek, ha a vizsgavisszamondás nem történt meg, de mégsem tudtam a vizsgán részt venni?

A vizsgát követő egy héten belül a vizsgázó Vizsgadíj visszafizetési kérelmet nyújthat be a vizsgától való távolmaradás indokának megadásával. Ezt követően a Vizsgaközpont a kérelmet elbírálja, és dönt a vizsgadíj visszaigénylésének jogosságáról.

Mit vigyek, mit ne vigyek magammal a vizsgára?

A vizsgázó a vizsgára köteles magával hozni az azonosításhoz szükséges fényképes igazolványt, ceruzát és radírt. A vizsgázó saját belátása szerint italt (javasolt: egy darab zárható, átlátszó palack) bevihet magával a vizsgára. Az italos palackról a címkét, ha van, el kell távolítani. A vizsgázó saját hibájából a vizsgaanyagban okozott sérülés, rongálódás (például, ha leönti) esetén a vizsgahely nem biztosít pótfeladatsort.

Lehet-e szótárt használni?

Nem. A telc nyelvvizsgákon a szótár használata nem megengedett.

Választhatok-e előre párt magamnak a szóbeli vizsgán?

Nem, erre nincs lehetőség. A számítógépes rendszer véletlenszerűen alakítja ki a vizsgázópárokat, amiről a vizsgázó csak a vizsga napján értesül.

További információért keress minket telefonon hétköznap 10:00 és 18:00 között az 56/513-131-es számon, vagy írj a szolnok@katedra.hu email címre!